Servis TA peći

Servis TA peći Novi Sad

Termoakumulaciona (TA) peć je jedan od starijih uređaja za zagrevanje prostorije.Spada u najefikasnije uređaje u smislu ekonomičnosti tj. potrošnje struje.Za akumulaciju TA peći potrebno je 8h (dovoljno da TA peć ostane preko noći upaljena kad je jeftinija struja ) da preko dana zagreva prostoriju akumuliranom toplotom.

Servis TA peći ne podrazumeva samo zamenu neispravnih delova nego I godišnji servis TA peći u koje spada pregled sledećih delova:

ventilator TA peći

sigurnosni prekidač TA peći

regulacioni prekidač TA peći

grejač TA peći

insatalacija TA peći

Instalacija TA pećke (koja ima veliku ulogu u njenom radu) mora da bude u ispravnom stanju kako ne bi došlo do prekida rada ili paljenja instalacije što izaziva vrlo lako požar ili strujni udar.

Samo onaj uređaj koji je iskontrolisan od strane sručnih i iskusnih servisera kao što su serviseri naše firme je pouzdan i bezbedan za korišćenje

TA peć

TA peć se sastoji od grejača TA peći koji mogu biti vertikalni ili spiralni u zavisnosti od proizvođača TA peći kao I snage grejača od 600w-6kw.

Grejači zagrevaju cigle u TA peći koje drže temperaturu posle akumulacije TA peći koja je zadata regulacionim termostatom TA peći.Da nebi dolazilo do pregrevanja TA peći tj, veće temperature od dozvoljene iliti zadate tu je sigurnosni termostat TA peći koji u momentu pregrevanja isključuje napajanje grejača i nedozvoljava bilo kakvu nepoželjnu posledicu.Za regulaciju temperature tu je I sobni prekidač koji meri temperaturu u prostoriji tj. pali ili gasi ventilatore TA peći koji nadoknadjuju i šire toplotu po porostoriji.TA peć moze biti trofazna Ili monofazna.Napojni kabel trpi veliko strujno opterećenje i mora da bude u odličnom stanju da nebi došlo do paljenja instalacije ili kratkog spoja.Napojni kabel mora da bude preseka 2.5mm2 (gumiran ili silikonski) jer trpi velika opterećenja što dovodi do velikog zagrevanja kabela a samo takvi kablovi mogu da izdrže i ispune sve zahteve za bezbedno korišćenje ta peći.

Usluga popravke TA peći

Popravka TA peći podrazumeva zamenu delova na TA peći što naši profesionalno obučeni serviseri i rade.Takođe rade i kompletnu reparaciju koja obuhvata:

zamena grejača TA peći

zamena termostata TA peći

-zamena ventilatora TA peći

zamena instalacije TA peći

zamena staklene vune TA peći

farbanje TA peći .

Leave a Comment